Tyngde og ro

Hvordan kan tyngde hjælpe mit barn til bedre søvn? Tyngde/tryk på kroppen kan være med til at skabe den ro i nervesystemet som gør at det er lettere at give sig hen til søvnen.Det vil sige at det er med til at stimulere taktilsansen som har stor betydning for at Læs mere…

Arousal – Hjernens vågenhed

Dit barns hjerne modtager mange impulser fra kroppens sanser. Barnets hjerne skal kunne tilvælge de vigtigste impulser og vælge irrelevante impulser fra. For så at kunne reagere hensigtsmæssigt i den situation som barnet befinder sig i. Dette afhænger af hjernens vågenhed. Hos de fleste ligger vågenhedsniveauet indenfor normalområdet. Men hos Læs mere…

Om at sidde selv

Når dit barn er omkring 6 måneder kan det begynde at sidde selv, når barnet bliver sat op af en voksen. Men er dit barn motorisk klar til det? Det er helt fint at barnet sidder, med støtte under fødderne, når det begynder at få måltider med fast føde. Men Læs mere…