Motorik handler ikke kun om at kunne hoppe, løbe og kaste men om at have det godt i sin krop og trives.

Grundmotorik…

 • er de udviklingstrin som er fælles for alle børn
 • udvikles i en regelbunden rækkefølge
 • sættes i gang fra barnet selv
 • er uafhængig af geografi, økonomi, social status og kulturelle forhold
 • er ens i alle aldre

Det vil sige at lige meget hvor i verden baby bliver født vil udgangspunktet for udvikling være det samme. Alle børn skal igennem samme udviklingtrin for at opnå en optimal motorisk udvikling.

Her har de primæresanser og reflekserne en stor betydning.

De primære sanser

Taktilsansen (følesansen) er en vigtig sans for at kunne mærke sig selv og verden.

Over alt i huden har vi små sanseorganer som registrere sanseindtryk. Taktilsansen er med til at fortælle os, hvor vores krop starter og slutter, om varme og kulde samt berøring. Dermed fortæller den os hvis noget er farligt/gør ondt.

Taktilsansen stimuleres når barnet får forskellige sansepåvirkninger på huden; f.eks. massage, vind, kulde, varme, blødt, hårdt, vådt. Taktilsansen har betydning for et godt følelsesliv samt balancen og kropsbevidsthed.

Hvis dit barn har problemer med taktilsansen, kan du opleve noget af følgende:

 • uro/koncentrationsbesvær
 • bryder sig ikke om at få fedtede fingre/blive beskidt
 • falder ofte (også over små ting)
 • kan blive vred/agressiv
 • har udfordringer med tøj (strømper, mærker, teksturer)
 • kan ikke lide at gå barfodet
 • bryder sig ikke om at gå i bad eller børste tænder
 • bryder sig ikke om tæt kropskontakt (med mindre barnet selv tager initiativet)

Labyrintsansen (eller vestibulærsansen) fungere som vores indbyggede vaterpas.

I det indre øre sidder et lille sanseorgan (labyrinten) som har 3 buegange og 2 små sække med sej væske i, som registrere i hvilken retning hovedet vender.

Labyrintsansen stimuleres hver gang barnet bevæger hovedet i mange retninger; drejer, slår kolbøtter, gynger, har hovedet nedad eller bevæger hovedet hurtigt. Labyrintsansen har betydning for balancen og koncentrationen.

Hvis buegangene ikke fungere optimalt kan det komme til udtryk ved bl.a.

 • svimmelhed
 • balanceudfordringer/støder ind i ting
 • problemer med at koncentrere sig

Derudover kan labyrintsansen udfordringer deles op i to: Hyper/Hypo

Hyper: for kraftig input

 • bliver hurtigt svimmel
 • bliver hurtig køresyg
 • undgår gynger og ting som drejer rundt
 • undgår ujævnt underlag
 • foretrækker stillesiddende aktiviteter
 • eller løber altid rundt (for at undgå at mærke svimmelheden)

Hypo: for sløv input

 • falder ofte over små ting
 • bliver sjældent svimmel
 • har ukoordinerede bevægelser
 • er klodset
 • kan have problemer med at tale/læse

Muskel- og ledsansen (kinæsthesisansen) har betydning for balancen og kropskontrol/kropsbevidsthed. Altså vores egen placering i verden. Muskel- og ledsansen er ofte bygget på fundamentet af taktilsansen og labyrintsansen.  

Muskel- og ledsansen stimuleres når barnet bevæger sig eller bliver hjulpet til at bevæge sine muskler og led, med udstrækning/“sammenstød” og træk. Muskel- og ledsansen har betydning for balancen og koordination af bevægelser. 

Hvis sansen er i ubalance kan det ses ved:

 • dårlig koordination
 • kan have svært ved at navngive kropsdele
 • falder, mere end andre børn og har problemer med at tage fra
 • kan have svært ved at tage tøj på selv
 • kan have svært ved at vurdere hvor meget kraft eller vægt der skal til, f.eks. at hælde mælk op i en kop
 • dårlig balance
 • læseproblemer
 • koncentrationsbesvær

Når sansemotorikken driller

Kan du se dit barn i flere af følgende udsagn?

 • Irriteres over tøj, mærker, strømper og det er ofte en kamp at få tøj på
 • Er udadreagerende, slår eller bider
 • Trækker sig fra fælles aktiviteter med mange deltagere
 • Spilder ofte ting/mad
 • Falder over eller går ind i mange forskellige ting
 • Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
 • Har indlæringvanskeligheder
 • Koncentrationsbesvær
 • Lader sig let distrahere ad ydre stimuli
 • Svært ved at tage imod beskeder
 • Har uro i kroppen, svært ved at sidde stille
 • Undgår gynger eller ujævnt underlag
 • Har mange opvågninger om natten
 • Har problemer med at holde på/komme af med urin eller afføring

Så kan dit barn have sansemotoriske udfordringer. 

Hvis dit barn har mange udfordringer kan det enten skyldes en overreagerende eller -underreagerende sanseregistrering i hjernen (arousal), hvilket kan komme til udtryk på mange måder. Udfordringerne med arousal kan også gøre at nogle af dit barns primitive reflekser ikke er integreret. Dette kan skabe store udfordringer for dit barn i hverdagen.

Styrkelse af sansemotorikken gennem et sansemotorisk forløb kan for dit barn betyde følgende:

 • mere ro i kroppen
 • bedre kropsfornemmelse
 • kan bedre overskue sociale arrangementer
 • bedre søvn
 • bedre koncentration
 • bedre balance
 • større tolerance over for berøring
 • større tolerance over for forskelligt tøj
 • større overskud til indlæring
 • større overskud i hverdagen