Kan du se dit barn i flere af følgende udsagn?

 • Irriteres over tøj, mærker, strømper og det er ofte en kamp at få tøj på
 • Er udadreagerende, slår eller bider
 • trækker sig fra fælles aktiviteter med mange deltagere
 • spilder ofte ting/mad
 • falder over eller går ind i mange forskellige ting
 • har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
 • har indlæringvanskeligheder
 • koncentrationsbesvær
 • lader sig let distrahere ad ydre stimuli
 • svært ved at tage imod beskeder
 • har uro i kroppen, svært ved at sidde stille
 • undgår gynger eller ujævnt underlag
 • har mange opvågninger om natten
 • har problemer med at holde på/komme af med urin eller afføring

Så kan dit barn have sansemotoriske udfordringer. 

Hvis dit barn har sanseintegrationsproblemer kan det komme til udtryk ved at dit barn er i mistrivsel eller har mange af ovenstående udfordringer.

Hvis dit barn har mange udfordringer kan det enten skyldes en overreagerende eller -underreagerende sanseregistrering i hjernen (arousal), hvilket kan komme til udtryk på mange måder. Udfordringerne med arousal kan også gøre at nogle af dit barns primitive reflekser ikke er integreret. Dette kan skabe store udfordringer for dit barn i hverdagen.

Styrkelse af sansemotorikken kan for dit barn betyde følgende:

 • mere ro i kroppen
 • bedre kropsfornemmelse
 • kan bedre overskue sociale arrangementer
 • bedre søvn
 • bedre koncentration
 • bedre balance
 • større tolerance over for berøring
 • større tolerance over for forskelligt tøj
 • større overskud til indlæring
 • større overskud i hverdagen