Et sansemotorisk forløb er et individuelt forløb for dig og dit barn. Her tager jeg udgangspunkt i dit barn, ser på hvorfor barnet handler og reagere som det gør og sætter sansemotorisk træning i gang, som I skal lave hjemme.

Forløbet strækker sig over 3 måneder (skal afsluttes inden for 5 måneder).

Vi har før vores første møde, haft telefonisk kontakt hvor vi har afklaret om jeg mener at kunne hjælpe barnet. Samt du/I har udfyldt et spørgeskema.

Første møde varer 1-1,5 time. Her vil jeg gennem leg og øvelser teste dit barns sanser og reflekser, give jer info om hvordan I skal træne derhjemme og give jer et træningsprogram med hjem, som skal øves hver dag.

Andet møde varer 45-60 min. Vi mødes 3-4 uger efter første møde. Her taler vi om hvordan det går og om der er udfordringer og vi følger op på om noget skal ændres i programmet for at dit barn får mest succes med træningen.

Tredje møde varer ca. 60 min. Her taler vi om de resultater I og jeg ser hos barnet og vi laver en status på hvordan dit barn har det i dag og om vi skal afslutte forløbet helt eller følge yderligere op.

Træning og leg derhjemme:

Træningsprogrammet som I får, kan startes stille op i små doser, men jo mere I får trænet hjemme, jo bedre eller hurtigere vil resultatet af træningen vise sig hos barnet.

Hvert barn er individuel og derfor vil resultaterne også variere fra barn til barn – hos nogle børn vil der kunne opleves en bedring allerede inden for 14 dage og hos andre kan det tage måneder -derfor kan du også opleve at vi må rette programmet til nogle gange.